Ozdravné pobyty vychází především z faktu, že při léčbě dýchacích cest je kromě medikamentózní léčby velmi důležitá i léčba klimatická. Účinná bývá, když se dítě nachází v podnebí, které je svou nadmořskou výškou odlišné od toho domácího. A právě proto je pro ozdravné pobyty z hlediska klimatoterapie prioritou relevantní nadmořská výška. A to jak při klimatické prevenci a léčení pacientů se specifickými onemocněními plic a průdušek (bronchiální astma, chronická bronchitida a alergická rýma) , tak při klimatické prevenci a léčení nespecifických onemocnění.


Ideální poloha pro léčbu onemocnění dýchacích cest se nachází v nadmořské výšce kolem 900–1500 metrů. Využíva sa zde výhod vysokohorského klimatu, zahrnují dostatek slunečního svitu, pozitivní intenzitu ultrafialového záření, snížený parciální tlak CO2, snížený výskyt negativních ionů a snížený obsah aerosolu v ovzduší. Fyziologické účinky vysokohorského klimatu stimulují lidský organismus, přičemž je důležité, že takový vliv je nenásilný a uplatňuje se v průběhu celého pobytu. Tak nastává pozvolné přeladění a otužení organismu, což má velký význam právě při chronických onemocněních dýchacích cest.


Klimatická léčba na ozdravných pobytech probíhá také v kombinaci s léčebným tělocvikem a pohybovou aktivitou – turistické vycházky k tatranským chatám, vodopádům, plesům. Tím se vytvářejí optimální podmínky i pro stimulaci imunity u onemocnění dýchacích cest. Klimatoterapie ve Vysokých Tatrách je o to účinnější, protože využívá příznivých klimatických podmínek a především přírodních benefitů ve formě horské flóry s výrazným zastoupením kosodřevinných silic v ovzduší.